Mannenzang - Volume 15

1600 mannen zingen Gezangen in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee | Jaap van Rijn - orgel | Martien van der Knijff - dirigent.

2| Lof zij den Heer, den almachtige Koning der ere! 
3| Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 
4| Door de wereld gaat een woord 
5| Hoe blinkt uw majesteit alom 
6| Ik zal, o Heer, dien ik mijn Koning noem 
7| Volle verlossing, gans vrij te zijn 
8| Niemand als Jezus geeft mij zoveel zielevreugd 
9| Halleluja, lofgezangen 
10| Looft, looft, verheugd den Heer der heren 
11| De Heiland zelf heeft ons geleerd 
12| Wie maar den goeden God laat zorgen 
13| Zingt vrolijk, heft de stem naar boven 
14| Als 't bazuingeschal des Heren klinkt 
15| Van U wil ik zingen 
Alle arrangementen zijn geschreven door Jaap van Rijn
6,95
in winkelwagen