Mannenzang - Volume 16

1600 mannen zingen Psalmen en Gezangen in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee | Jaap van Rijn - orgel | Martien van der Knijff - dirigent.

1| Wat de toekomst brenge moge mij geleidt des Heeren hand
2| Ruwe stormen mogen woeden alles om mij heen zij nacht
3| Ziet in blinde razernij tuimelende vloeden
4| Gij temt de woeste zee zij luistert naar Uw wil
5| Vaste rots van mijn behoud als de zonde mij benauwt
6| Maar de Heer wil uitkomst geven Hij die 's daags zijn gunst gebeidt
7| Er is een overheerlijk land een land van zuiver licht
8| O Heer mijn God wanneer ik in verwond'ring
9| Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
10| Mijn hart o Hemelmajesteit is tot uw dienst en lof bereid
11| Als't bazuingeschal des Heeren klinkt en Jezus komst is daar
12| Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag
13| Lichtstad met Uw paarlen poorten. Wond're stad zo hoog gebouwd.
14| In Gods overwinning trekken wij ten strijd samen in Zijn leger
15| Looft God looft Zijn Naam alom looft Hem in Zijn heiligdom

Alle arrangementen zijn geschreven door Jaap van Rijn

10,00
in winkelwagen