Mannenzang - Volume 8

1600 mannen zingen Psalmen en Gezangen in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee | Jaap van Rijn - orgel | Martien van der Knijff - dirigent.

1| 't Is middernacht en in de hof
2| Is dat, is dat mijn Koning
3| Mijn verlosser hangt aan ’t kruis / Als ik in gedachten sta / Als ik het wond’re kruis aanschouw
4| ’s Heeren lijden
5| U Heilig Godslam, loven wij
6| Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde / Jezus, leven van mijn leven
7| Wees gegroet, gij eersteling der dagen / *Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
8| Jezus leeft in eeuwigheid
9| Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
10| Kroon Hem met gouden kroon/ U zij de Glorie
11| De weg naar mijn Heiland is klimmend en steil
12| Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt!
13| Komt tot het feest

Tegenstemmen zijn geschreven door J. van Rijn en gezongen door het Veluws Bovenstem Mannenkoor.

10,00
in winkelwagen