Over

Mannenzang in Katwijk
De 'Katwijkse Mannenzang’ is een uniek jaarlijks terugkerend evenement waar ruim 1800 mannenstemmen samen zingen. Al ruim 20 jaar 100% genieten, samen zingen tot eer van God. De grote verzameling stemmen die massaal een stevig stemgeluid voortbrengt in combinatie met begeleiding van organist Jaap van Rijn op het ‘Van den Heuvel-orgel’ is heel indrukwekkend. De lang gekoesterde wens van deze organist van de Nieuwe Kerk is inmiddels uitgegroeid tot een begrip.

CD-opnamen
De jaarlijkse ‘Katwijkse Mannenzangavonden’ zijn een traditie geworden maar ook een vorm van ‘cultuur’ die alleen in Nederland te vinden is. Van de psalmen, gezangen en geestelijke liederen in het voorjaar en de hele noten psalmzang in het najaar worden cd-opnamen gemaakt zodat iedereen ook thuis en onderweg verder kan genieten. De muziek heeft velen troost en steun gebracht in moeilijke tijden. Er zijn al vele duizenden CD’s verkocht waarvan de opbrengst naar goede doelen met een christelijke achtergrond is gegaan.

Begeleiding
De mannenzang wordt in goede banen geleid door de enthousiaste dirigent Bert Noteboom. Naast voorzitter van de ‘Stichting Mannenzang Katwijk’ is hij dirigent/artistiek leider van Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu. Daarnaast is Bert werkzaam als evangelist/wijkpastor in Almere.

Jaap van Rijn, initiatiefnemer van de ‘Katwijkse Mannenzang’ en de vaste organist van de Nieuwe Kerk, bespeelt op deze zangavonden niet alleen het grote ‘Van den Heuvel-orgel’ maar kiest ook het thema van de zangavonden. Hij zoekt de bijbehorende liederen en is verantwoordelijk voor de diverse arrangementen.

Musicus Marco den Toom zal in 2018 zowel de vaste organist van de Nieuwe Kerk als de nieuwe organist worden van de mannenzangavonden.

Het gekozen thema en de verbindende teksten tussen de liederen worden door een predikant uitgesproken.

Zangavonden
De toegang tot de mannenzangavonden en het programmaboek zijn gratis. Een bijdrage in de collecteschaal wordt bijzonder op prijs gesteld. Hiermee worden de kosten die de organisatie maakt voor de kerkhuur, promotie en drukwerk gedekt.

Om zeker te zijn van een plek in de kerk raden wij u aan op tijd aanwezig te zijn. De deuren gaan om 19.00 uur open. Voor aanvang kunt u een kleine maaltijd eten in Kerkelijk Centrum ‘Het Anker’ aan de Voorstraat, tegenover de Nieuwe Kerk. Hier is ook een toilet. Kijk voor meer informatie op de website www.hervormdegemeentekatwijk.nl.