Over

Mannenzang in Katwijk
De 'Katwijkse Mannenzang’ is een uniek jaarlijks terugkerend evenement waar ruim 1800 mannenstemmen samen zingen. Al ruim 25 jaar 100% genieten, samen zingen tot eer van God. De grote verzameling stemmen die massaal een stevig stemgeluid voortbrengt in combinatie met begeleiding van organist Marco den Toom op het ‘Van den Heuvel-orgel’ is heel indrukwekkend. Hoe de avonden tot stand gekomen zijn? U hoort het hier!

CD-opnamen
De jaarlijkse ‘Katwijkse Mannenzangavonden’ zijn een traditie geworden maar ook een vorm van ‘cultuur’ die alleen in Nederland te vinden is. Van de psalmen, gezangen en geestelijke liederen in het voorjaar en de hele noten psalmzang in het najaar worden cd-opnamen gemaakt zodat iedereen ook thuis en onderweg verder kan genieten. De muziek heeft velen troost en steun gebracht in moeilijke tijden. Er zijn al vele duizenden CD’s verkocht waarvan de opbrengst naar goede doelen met een christelijke achtergrond is gegaan.

Begeleiding
De mannenzang wordt in goede banen geleid door de enthousiaste dirigent Bert Noteboom. Naast voorzitter van ‘Stichting Mannenzang Katwijk’ is hij dirigent/artistiek leider van Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu. Daarnaast is Bert werkzaam als evangelist/wijkpastor in Almere. Hij stelt de programma's samen in nauw overleg met de organist en is verantwoordelijk voor de diverse bovenstemmen.

Marco den Toom begeleid vanaf november 2018 de zangavonden op het grote ‘Van den Heuvel-orgel’. 

Naar aanleiding van het gekozen thema worden de verbindende teksten tussen de liederen worden door een predikant/spreker uitgesproken. 

Zangavonden
Voor toegang tot de mannenzangavonden is het noodzakelijk om kaarten te komen. Dit om de opkomst te monitoren en daarmee de veiligheid te garanderen. Uw bijdrage in de collecteschaal gaan na aftrek van kosten de goede doelen die we als de Stichting steunen. Hiermee worden de kosten die de organisatie maakt voor de kerkhuur, promotie en drukwerk gedekt.

Om zeker te zijn van een goede plek in de kerk raden wij u aan op tijd aanwezig te zijn. De deuren gaan altijd om 19.00 uur open. Voor aanvang kunt u een kleine maaltijd eten in Kerkelijk Centrum ‘Het Anker’ aan de Voorstraat, tegenover de Nieuwe Kerk. Hier is ook een toilet. Kijk voor meer informatie op de website www.hervormdegemeentekatwijk.nl.